Ara 05

Speaking Sınavları İçin Örnek Konular – 2

Sleeping is just a waste of time in our short but precious life. Some days, such as Mothers Day and Saint Valentine’s Day, have been commercialised to make people spend money. Technological and scientific developments are necessary for society. First … Continue reading

Ara 05

Speaking Sınavları İçin Örnek Konular – 1

1. “All murderers should be executed.” What do you think about it? Is this issue controversial all over the world? Why / why not? 2. “Education is a must in one’s life.” What do you think? Do you agree or … Continue reading

Ara 05

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama ( ELAE ) Sınavı;

ELAE Sınavı , Sabancı Üniversitesi ‘ne yerleştirilen öğrencilerin lisans ve lisansüstü programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla Diller Okulu tarafından, önceden belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır. ELAE Sınavı yılda … Continue reading

Ara 05

TOEFL iBT Sınavı’nda Başarılı Olmak İçin İpuçları!

TOEFL IBT – Kelime ve Deyimler: TOEFL IBT çok yüksek seviyede İngilizce kelime bilgisi gerekecektir. Bu bilgi seviyesi okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinde yüksek bir skor elde etmeyi sağlayacaktır. Ayrıca TOEFL IBT sınavı için Amerikan-İngilizce deyimleri anlamak gerekir. Geçmiş TOEFL IBT testlerinde kullanılan anahtar kelimeleri öğrenmek, … Continue reading

Ara 03

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı;

Genel olarak 2 aşamadan oluşan bir sınav uygulamaktadır. Sınavın verilen sıralamaya göre tamamlanması istenmektedir.   •  STAGE I Bu bölüm için toplam 90 dakika süre verilmektedir.   Section 1 – Grammar : 3 parçadan oluşur. İlk parça çoktan seçmeli boşluk … Continue reading