Ara 05

Speaking Sınavları İçin Örnek Konular – 2

 1. Sleeping is just a waste of time in our short but precious life.
 2. Some days, such as Mothers Day and Saint Valentine’s Day, have been commercialised to make people spend money.
 3. Technological and scientific developments are necessary for society.
 4. First impressions can be misleading.
 5. The University Entrance Examination should be banned.
 6. To what extent does fashion influence the way we dress?
 7. What are the advantages and disadvantages of living in a house?
 8. What are the advantages and disadvantages of tourism?
 9. What are the dangers of sunbathing?
 10. What are the most important events in one’s life? Why?
 11. What can be done to help disabled people?
 12. What can we do for the homeless to make them have a better life?
 13. What can we do to become healthier?
 14. What should be done to protect nature and the environment?
 15. What criticisms do you have about older people like your parents / grandparents /teachers etc.?
 16. What do you think about “divorce”? Is it immoral? Why / why not?
 17. What suggestions have you got for the Turkish national team to win the world cup?
 18. What do you think about cloning?
 19. What do you think about having a job while you are studying at university?
 20. What do you think about restricting the rights of the media?
 21. What do you think about terrorism in the world?
 22. What do you think about the life of working women?
 23. What do you think about TV commercials? In what ways are people influenced?
 24. What do you think is the most important / serious problem in the world today?
 25. What do you think people should do in order to protect themselves in an earthquake?
 26. What improvements should be made to hospitals in the area that you live?
 27. What is the best machine / thing that has ever been invented? Why?
 28. What was the most frightening experience in your life? Why?
 29. What role does art have in life?
 30. What kind of precautions can be taken to reduce the crime rate?
 31. What kind of problems do teenagers have with their parents / families?
 32. What kind of things should we think about when we’re choosing a job?
 33. What qualifications should a person have in order to find a good job in Turkey?
 34. What things should we do to stay fit and healthy?
 35. When do people usually feel lonely? What are the possible reasons for loneliness?
 36. Where do you think you will live and work in the future?
 37. Which countries in the world would you like to visit and why?
 38. Which one do you think is better? A small family or a big one? Why?
 39. What is the most exciting sport for you? Why?
 40. Which would you prefer? Working indoors or outdoors? Why?
 41. Which two sporting events do you prefer to watch and why?
 42. Why is football so popular in Turkey?
 43. Would you prefer to live in the countryside or in the city? Why?
Ara 05

Speaking Sınavları İçin Örnek Konular – 1

1. “All murderers should be executed.” What do you think about it? Is this issue controversial all over the world? Why / why not?
2. “Education is a must in one’s life.” What do you think? Do you agree or disagree?
3. “Reading broadens one’s horizons.”
4. “Words are loaded pistols.” What do you think about this expression?
5. Are examinations necessary / important? Why / why not?
6. Because of technology people have become lazier.
7. Do you agree or disagree that we should be spending money on space travel? Why?
8. Do you prefer indoor or outdoor sports? Why?
9. Do you think it is better for university students to live with their family or alone?
10. Do you think more money should be used for research into new medical treatments?
11. Do you think people over the age of 65 should not be allowed to drive?
12. Do you think sports personalities deserve the large amounts of money that they are paid?
13. Do you think that art should be done for the sake of art or for society’s benefit?
14. Do you think that the way people dress reflects their personality?
15. Do you think the kind of music people prefer to listen to reflects their personality?
16. Do you think tobacco advertising should be allowed on TV? Why / why not?
17. Do you think violent sports such as boxing should be banned?
18. Everyone has a tendency to tell lies.
19. Fanaticism in sports.
20. Girls are more industrious than boys at school.
21. Giving advice is the easiest thing to do in life.
22. Having a pet makes people happier and less stressful.
23. How can traffic congestion in a city be reduced?
24. How do you think being a working person is different from being a university student?
25. How do you think divorce affects children?
26. How do you think the world will change in the next century?
27. How do you think violent films affect children?
28. How do you think your diet (the way you eat) affects your health?
29. How does mass media affect people’s lives?
30. In contrast to what is believed, school life is the most boring period in life.
31. In order to become a developed country the duration of vacations should be reduced in Turkey.
32. In order to prevent misunderstandings, there must be mutual respect between people.
33. In Turkey, who has an easier life? Men or women?
34. In what ways do you think the lifestyles of famous people are different from the lifestyles of ordinary people?
35. In what ways has İstanbul (or Turkey) changed in the last 50 years?
36. Is Turkey a European country or do we still have a long way to go?
37. Is TV a child’s friend or enemy?
38. It is said that laughing leads to longevity.
39. Making a strong friendship is as difficult as maintaining it.
40. Men are more aggressive than women.
41. Money is the root of all evil.
42. People can learn more when they travel than when they read.
43. Recycling is an important issue nowadays. Why is this and what should we do to support it?

Ara 05

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama ( ELAE ) Sınavı;

ELAE Sınavı Sabancı Üniversitesi ‘ne yerleştirilen öğrencilerin lisans ve lisansüstü programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla Diller Okulu tarafından, önceden belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.

ELAE Sınavı yılda üç kez düzenlenmektedir:

1. Akademik yıl başlamadan önce (Eylül’de),
2. Akademik yıl ortasında (Ocak’ta),
3. Akademik yılın sonunda (Haziran’da).
Sabancı Üniversitesi ‘ ne kabul edilmiş, Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hariç tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE Sınavı’nı almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar. Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede İngilizce derslerine yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı ‘ na girebilirler.

Lisansüstü öğrencilerinin, çalışmalarının sonunda ELAE Sınavı’na girip geçer not almaları gerekebilir; bu koşul öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ile ilgilidir. Eğer böyle bir gereklilik varsa öğrenciler, ELAE Sınavı bu amaçla, verildiği tarihte girmelidirler.

 

 

 

Ara 05

TOEFL iBT Sınavı’nda Başarılı Olmak İçin İpuçları!

TOEFL IBT – Kelime ve Deyimler:

TOEFL IBT çok yüksek seviyede İngilizce kelime bilgisi gerekecektir. Bu bilgi seviyesi okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinde yüksek bir skor elde etmeyi sağlayacaktır. Ayrıca TOEFL IBT sınavı için Amerikan-İngilizce deyimleri anlamak gerekir.

Geçmiş TOEFL IBT testlerinde kullanılan anahtar kelimeleri öğrenmek, TOEFL IBT testini başarıyla tamamlamada yardımcı olacaktır.

 

Kelime bilginizi geliştirmek için şu stratejileri uygulayabilirsiniz:

-  Dolaylı stratejiler:

Kelime dağarcığınızı zenginleştirmek için kullanabilecekler birçok dolaylı strateji vardır. Gazete, dergi, ders kitapları, broşürler, çocuk kitapları ve çeşitli edebiyat türlerini okuyabilirsiniz. Ayrıca, radyo yayınları, haberler, röportajlar, belgeseller, filmler, sohbetler ve sesli kitapları dinleyebilirsiniz. Niyetiniz kelime haznenizi geliştirmek ise, yeni kelimeler yeni kelimeleri dinlemeli,  anlamlarını kontrol etmeli, ve oluşturacağınız bir kelime defterinde bunların bir listesini tutmalı ve daha sonra, bunları konuşma ya da yazma pratikleriyle kullanmayı deneyin.

 

-  Doğrudan stratejiler:

Daha da iyisi, bu stratejiyi belirli bir kelime geliştirme programı ile birleştirmek. Gün içerisinde harcayacağınız 30-60 dakika gibi kısa bir süreyle ve sürekli bir çalışmayla sonuç etkileyici olacaktır.

 

-  Kelime kaynakları:

İhtiyaçlarınıza uygun en iyi kelime ders kitabını belirlemek için, yerel kitaplık veya kitapçıları ziyaret edebilir ve mevcut kitaplarınıza kapsamlı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Bir işitsel öğrenenseniz, sesli kelime geliştirme programlarından yardım alabilirsiniz. İşten eve giderken,  spor yaparken vb. zamanlarda bundan yararlanabilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun dinleme stili ve sistemi size hitap eden bir kitap ya da program bulabilirsiniz.  Kelime bilgisinin geliştirilmesi zaman alacaktır. Bu nedenle kendinize rahat ve tutarlı bir şekilde kullanabileceğiniz bir sistem bulmalısınız.

 

-  EMAİL yoluyla kelime edinme:

Günümüzde e-posta adresinize ve hatta cep telefonunuza her gün yeni bir kelimeyi ücretsiz  gönderen çeşitli şirketler bulunmaktadır. (Örneğin; Meriam Webster Online ve  Worldsmith)

 

-  Kelime oyunları:

Ayrıca bazı web sitelerinde tüm dil düzeyleri için çeşitli kelime oyunları da bulunabilmektedir.

 

TOEFL IBT – Gramer:

Günümüzde artık TOEFL IBT sınavında doğrudan gramer testi uygulanmamaktadır. Ancak bu durum ileri düzey İngilizce dilbilgisi gerekliliğini de ortadan kaldırmamaktadır. Gramer yapılarının geniş yelpazede kullanımı testin speaking ve writing bölümlerinde dolaylı olarak değerlendirilecektir. Kursumuzda verilen eğitim TOEFL IBT sınavı için gereken Amerikan-İngilizce dilbilgisi temel özelliklerini içermektedir.

Sınav kapsamındaki en önemli gramer konuları; fiil zamanları, isimler, zamirler, kipler, cümle bölümleri, fiiller, edatlar, isim-fiiller, mastarlar, makaleler, isim cümlecikleri, sıfat tümceleri, zarf tümceleri, edat öbekleri, karşılaştırmalar, bağlaçlar.

Bunlara ek olarak, paralel yapılar, kelime sırası, kelime formları, sözcük seçimi ve fazlalıklar açısından kompozisyonunuzu kontrol etmek isteyeceksiniz.

Unutmayın, yeni sınav sisteminde doğru cevap için çoktan seçmeli sorularla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Ancak, speaking ve writing bölümlerinde, düşüncelerinizi açık ve etkin bir şekilde iletmek için doğru gramer yapılarını kendi zihninizden seçmek zorundasınız.

Buradaki İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve TOEFL IBT İngilizce Dil sınavı performansınızı artırmak için sunulan ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

1) TOEFL IBT İngilizce Dil Sınavı için çalışırken kelime seviyenizi artırmak için iyi ve kapsamlı bir sözlük kullanın.

2) English Grammar in Use: Advanced  (Cambridge University Press) gibi iyi bir gramer kitabına yapacağınız yatırım İngilizce gramer bilginizin daha iyi yerleşmesinde ve kelime seviyenizin yükselmesinde etkili olacaktır.

3) Online İngilizce kaynakları dinleyin,  yeni gramer ve kelimelere dikkat edin.

4) TOEFL IBT hazırlık için okuyacağınız dökümanlarda karşılaştığınız yeni kelimeleri önce okurken parçanın gidişatına göre anlamaya çalışın. Bu yöntem, okuma becerilerinizle birlikte kelime haznenizi de geliştirecektir.

5) Çalışmalarınızda İngilizce okumalara geniş yer ayırın. Genel dil becerilerini geliştirmek için İngilizce gazete ve dergi okuyabilirsiniz. Bunlar ulaşılması kolay ve içerik olarak ilgi alanlarınıza göre seçebileceğiniz kaynaklar olduğundan çalışma stresi yaşamanızı engelleyecek, bunu bir eğlence haline getirecektir.

6) TOEFL IBT’ nin  akademik bir test olması nedeniyle TOEFL IBT için hazırlanmış pratik akademik metinlere göz atmanız da yararlı olacaktır.

7) TOEFL IBT hazırlığı için ESL, ESOL, TEFL ve EFL web sitelerine, kitap ve diğer basılı kaynaklarına bakmak da çalışmalarınıza yardımcı olacaktır.

IELTS gibi diğer İngilizce dil sınavlarına yönelik çalışmalarınız da TOEFL IBT sınav performansınızda oldukça etkili olacaktır.

 

TOEFL IBT – Reading:

TOEFL IBT Reading bölümünden yüksek skor almak için yapılabilecek ana görevlerden birisi sık sık İngilizce yayın okumaktır. Bu yayınların farklı alanlardan konular içermesi size çok fayda sağlayacaktır. İnternet yazı kaynağı bulma açısından oldukça zengindir. Üniversite derslerinde kullanılan yazılar daha etkin bir çalışma için yardımcı olacaktır.

Unutmayın! Kelime bilgisi her ne kadar çok gerekli olsa da bu testi geçmeniz için tek başına yeterli olmayacaktır.  Burada önemli olan her kelimeleri bilmeniz değil sorularla ilgili alanlara konsantre olabilmenizdir. Verilecek okuma parçasını gözden geçirin, soruları okuyun ve sonra daha fazla detay için parçayı tekrar okuyun. Sorular genelde verilen parçada göründükleri sıra ile gelmektedir. Bu nedenle, bu bölümde size sorulabilecek soruları tahmin edebilirsiniz. Bölümde en az %60 oranında ana fikir sorusu olacak;  her bir okuma parçasından en az iki kelime sorusu gelecektir. Ayrıca size bazı detay ve çıkarım soruları da sorulacaktır. Bu durumda tüm okuma parçasını tekrar okumak için zamanınız olmayacaktır.

Bu bölümde akademik tabanlı üç okuma parçası sunulacaktır. Her parça yaklaşık 700 kelimeden oluşmakta ve 12-14 soru içermektedir. Anlatım, tartışma ve tarihsel olmak üzere üç temel tipi vardır. Bu üç okuma parçası  iki bölüme ayrılır. İlk bölümde öğrencinin ilk parçayı okuması için 20 dakika süresi olacaktır. İkinci parçaya geçtiği tamamını bitirmesi ve kontrol etmesi için 40 dakikaya sahip olacaktır. (Toplam süre verilen metinlere göre 60-100 dakika arasında değişebilmektedir.) Bazı soruların puan değeri diğerlerine göre daha yüksek olmaktadır.

Her bölüm içinde kalan zaman gerekirse cevapları kontrol etmek ve değiştirmek için kullanılabilir.  Ancak bu süre diğer bölümler için kullanılamaz. Bu nedenle zamanınızı verimli kullanmak için aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

 

1. Bilgiyi bulmak için okuyun:

* Okuma pasajını anahtar noktaları ( tarih, rakam vb.) bulmak için tarayın.

* Okuma hızınızı arttırabilmek için bu çalışmayı evinizde sık sık yapın.

 

2. İngilizce kelime bilginizi artırın. Piyasada satılan “flash cards” denilen kelime öğreten kartlar bu iş için idealdir.

* Okuma pasajını kelime kelime okumaktansa hızlıca pasaj hakkında genel bilgi toplamak üzere okuyun.

* Okuma pasajındaki ana noktayı belirleme üzerine odaklanın.

* Okuma pasajını hızlıca göz gezdirdikten sonra ana konu, önemli noktalar üstünde durun.

* Okuma pasajında anlamını bilmediğiniz kelimelere bakarak cümlenin ve paragrafın tümünden kelimenin anlamını tahmin etmeye çalışın.

 

3. Öğrenmek için okuyun:

* Okuma pasajının türünü belirleyin. (sınıflandırma, neden-sonuç, problem ve çözümü gibi) .

* Okuma pasajındaki bilgiyi düzenleyebilmek için şunları yapın:

- Ana nokta ve minör noktalar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek için bir taslak (outline)    yapın.

- Okuma pasajı bir üretimin aşamalarını anlatıyorsa bu aşamaları maddeler halinde sıralayın.

Ayrıca 10-12 farklı tipte çoktan seçmeli TOEFL IBT reading sorusu bulunmaktadır. Yüksek puan elde etmenin yolu ise tüm bu tiplere hakim olmaktan geçmektedir. Bu opsiyonları eleyip doğru cevabı seçmenize de yardımcı olacaktır.

 

TOEFL IBT – Listening:

Dinleme becerileri TOEFL IBT performansı için kilit öneme sahiptir.

TOEFL IBT Listening ( Dinleme) Bölümünden yüksek puan almak için yapılabilecek ana etkinlik özellikle fen bilimleri, sosyal bilimler ve işletme gibi alanlardaki farklı ses dosyalarını dinlemektir. Televizyon, sinema, piyasada satılan audio kasetler, CD’ ler vb. hepsi size fayda sağlayacak kaynaklardır. Internet da ayrıca sizin için TOEFL IBT sınavına hazırlanırken iyi bir kaynak olacaktır.

 • Her zaman önce soruları okumaya çalışmalısınız. Eğer parçayı duymadan soruları bilirseniz bu bölüme bir adım önde başlayabilirsiniz. Sınav sırasında notlar almanıza izin verilecektir. Listening bölümü için yapacağınız çalışmalarda kaset ya da CD’yi bir kereden fazla oynatmamaya alışmalısınız. Çünkü gerçek sınavda her şeyi sadece bir kere dinleme şansınız olacak.  Bu nedenle çalışmalarınızı dinlediklerinizi ilk seferde ve doğru bir şekilde anlamak üzere yönlendirmelisiniz.
 • Cevap için kararınızı verdikten sonra dönüp tekrar soruya bakmayın. Bu düşünme arası cevabından emin olduğunuz bir soruya dahi yanlış cevap verme olasılığınızı arttırır. Ayrıca zamanınızı etkin kullanmanızı da engeller.

 

Bu bölümde size iki bölüm dahilinde 6 diyalog dinletilecektir. Her bölüm bir kampüs tabanlı, iki akademik tabanlı diyalog içermektedir. Diyaloglar yaklaşık 4-6 dakika sürmektedir. Öğrenciler her bir bölümde tüm soruları cevaplamak için sadece 10 dakika süreye sahip olacaklardır. Bir önceki soruya verilen cevabın kontrol edilmesi ya da değiştirilmesi ise mümkün değildir.  Aşağıdaki ipuçları bu bölümü sorunsuz sonlandırmanıza yardımcı olacaktır.

Konuşmanın amacını kavramaya çalışın:

 • Konuşmacının ne şekilde konuştuğunu anlayın. Resmi mi günlük bir dil mi kullanıyor.
 • Konuşmada fikirler arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışın. Neden-sonuç; karşılaştırma-zıtlık gibi.
 • Fikirler arasında ilişkileri gösteren kelimeleri yakalamaya çalışın.

 

Ayrıca ETS’in önerdiği aşağıdaki iki kaynak da dinleme yeteneğinizi arttırmanız açısından önemli yardımcılar olacaktır: 

 

 • (www.npr.org)  – The National Public Radio, farklı başlıklardaki konularda ses dosyalarını dinlemenize olanak sağlayan arşive sahiptir.

 

 

TOEFL IBT – Speaking:

İngilizcenizi geliştirmenin, öğrendiklerinizin akılda kalıcılığını sağlamanın en iyi yolu İngilizce’yi konuşma dili olarak kullanmaktır.

TOEFL IBT speaking bölümünde, ne söylediğinizin anlaşılması için yeterli açıklıkta ve doğallıkta konuşmanız gerekmektedir. Sizden Amerikan ya da İngiliz aksanını taklit etmeniz istenmeyecektir. Konuşmanın anlaşılır olup olmaması değerlendirmede etkili oluyor.

İnsanların ne söylediğinizi anlayabilmesi için telaffuzunuzu geliştirmelisiniz. Tabi ki, İngilizce’yi ikinci bir dil olarak konuşan herkes kendi anadilinin etkisi altında kalan bir aksana sahip olacaktır. Örneğin İngiliz aksanı Amerikan, Hint, Kanada, Güney Afrika vd. aksanlardan farklıdır.

 

-  Anadil Etkisi:

Yeni bir dil öğrenen olarak İngilizce konuşurken anadilinizin sağladığı aksanın etkisine bağlı olarak özel güçlüklerle karşılaşabilirsiniz.

Bazı durumlarda, bu etkileşim, bazı İngilizce kelimelerin diğer kelimelerle olan ses benzerliği nedeniyle (Örneğin, ‘rice‘ kelimesinin telaffuzunun ‘lice’ kelimesiyle benzeşmesi gibi.)  ses ve anlam kayıplarına neden olabilir.

 

-  TOEFL Telaffuz Önerileri:

Telaffuz geliştirmek için en iyi yol bir telaffuz sınıfına katılmak ya da özel bir öğretmen ile buna yönelik çalışma yapmaktır.

CNN ya da BBC’nin haber programlarını dikkatle dinleyerek de kulağınızı geliştirebilirsiniz. Bu size listening bölümünde de kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca bugün piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz telaffuz pratiğine yönelik programlarla evinizde ya da aracınızı kullanırken telaffuzunuzu kolaylıkla geliştirebilirsiniz.

Bu bölümde size total 6 soru sorulacaktır. Bunlar;

Soru 1 = Bağımsız. Bir yer, kişi, obje ya da bir olay hakkında konuşmak üzere soru sorulacaktır. Önce soru okunacak; ardından size cevabınızı planlamanız ve hazırlamanız için 15 saniye, cevabı anlatmanız içinse 45 saniye verilecektir.

Soru 2 = Bağımsız. Size muhtemel iki olay ya da durum sunulacak ve ardından hangisinin daha tercih edilebilir ya da daha adil / haklı olduğu sorulacak. Bu soru için zamanlama ilk soruyla aynı.

Soru 3 = Entegre/ Kampüs. Size üniversite hayatının belirli bir yönüyle ilgili bir okuma parçası sunulacak. Ardından bu konu hakkında iki kişi arasında geçen bir tartışma dinletilecek. Listening bittikten sonra önce okuduğunuz ve dinlediğiniz şey hakkında bir soru sorulacak. Burada okuma parçasının uzunluğuna bağlı olarak okuma  için 40-50 saniye; cevabınızı planlamanız ve hazırlamanız için 30 saniye; cevabınızı sunmanız için 1 dakika süre verilecektir.

Soru 4 = Entegre/ Akademik. Size bir akademik konu hakkında bir okuma parçası sunulacak. Ardından, bir profesörün aynı konu hakkındaki bir konuşmasından bir alıntı dinletilecek. Listening kısmından sonra size verilen materyallerle ilgili bir soru sorulacak. Bu soru için zamanlama üçüncü soruyla aynı.

Soru 5 = Entegre/ Kampüs. Bu soruda, önce  size kampüsle ilgili bir konuda iki kişi arasında geçen bir tartışma kısa bir diyalog şeklinde dinletilecek. Ardından sizden bu problemi özetlemeniz ve uygulanabilecek en iyi çözüme yönelik fikrinizi açıklamanız istenecektir. Sorunun okunmasından sonra, cevabınızı planlamanız ve hazırlamanız için 20 saniye, cevabınızı açıklamanız için 1 dakika süreniz olacaktır.

Soru 6 = Entegre/ Akademik. Bu soruda, size bir profesörün konuşmasından bir alıntı dinletilecek. Ardından, sadece duyduğunuz şeyle ilgili bir soru sorulacaktır. Bu soru için zamanlama beşinci soru ile aynıdır.

 

Aşağıda sizin için derlediğimizi bu bölüme yönelik genel ve özel stratejileri bulabilirsiniz:

 • TOEFL IBT Konuşma bölümü için genel stratejiler: 

· İngilizce kelime bilginizi arttırın ve deyimsel ifadelerle uygun olarak kullanın.

· Gramer yapılarını iyi öğrenin. Böylece konuşma esnasında daha akıcı konuşabilirsiniz.

· Kelime telaffuzu, vurgulama, tonlama çalışmaları yapın. Bu konuyla ilgili hizmet veren web sitelerinden faydalanabilirsiniz.

· Bahsettiğimiz ipuçlarıyla TOEFL IBT’ ye hazırlanırken konuşmadan önce 15 saniye kadar plan yapın. Gerekli anahtar kelimeleri not alın. Ama asla ne söyleyeceğinizi kelime kelime yazmayın.

 

 • Bağımsız Konuşma Bölümü için Stratejiler: 

· Size yakın gelen konu başlıklarını listeleyin ve bu konu başlıklarında konuşmalar yapın.

· Bir tecrübenizi ya da gezip gördüğünüz, bildiğiniz bir yeri anlatmayı deneyin.

· Herhangi bir konu hakkındaki fikrinizi nedenleriyle ve sonuçlarıyla anlatmayı deneyin.

· Bir ürünü, bir yeri tavsiye etmeye çalışın.

· İngilizce konuşma alıştırması yapmak için oluşturduğunuz konular listesindeki her konu için yaklaşık 1 dakika konuşun.

 

 • Bütünleşik Konuşma Bölümü İçin Stratejiler: 

· Bölümler sonunda konuyla ilgili sorular soran İngilizce çalışma kitabı bulun ve soruları olarak sözlü cevaplandırmaya çalışın.

· Kısa bir makale okuyun. Makalenin ana hatlarını yazacağınız bir taslak çıkarın. Konunun özetini anlatmak için bu taslağı kullanın. Sonra bu taslağa detayları da ekleyin ve tekrar sözlü olarak konunun özetini anlatın.

· Aynı konu başlığında dinleme ve okuma parçaları bulun. Bunun için en iyi kaynak internet ve kütüphanelerdir.

· Bulduğunuz okuma ve dinleme parçaları ile ilgili not tutun ve şöyle yapın:

Dinleme ve okuma parçası ile ilgili sözlü olarak özet çıkarın. Değişik kelimeler ve gramer yapıları kullanmaya çalışın.

Sözlü olarak okuma ve dinleme parçasındaki bilgileri sentezleyin. Aralarındaki ilişkileri açıklayın.


NOT:  TOEFL IBT testinde not almaya izin verilmektedir. Bütünleşik konuşma bölümünde dinleme ve okuma parçaları oldukça özet olduğu için not tutmaya gerek kalmasa da bu şekilde hazırlanmak başarınızı artıracaktır.

· Okuma ve dinleme parçalarında aktarılan bilgilerden bir fikri bulun ve desteklemeye çalışın.

· Eğer dinleme ve/veya okuma parçalarında bir problemden bahsediliyorsa çözümünüzü ve bu çözümünüzün nedenlerini açıklamaya çalışın.

· Vurgulardan, tonlamadan, kelime seçimlerinden konuşmacı ya da yazarın tutumunu anlamaya çalışın.

 

TOEFL IBT – Writing:

Nasıl bir TOEFL komposizyonu oluşturacaksınız? TOEFL IBT writing testi için hazırlık olarak kendinize bu soruyu sorabilirsiniz. Bu iyi bir soru. Çünkü iyi bir TOEFL IBT kompozisyonu yazmak için buna hazır olmaya ihtiyacınız olacaktır.

İyi bir TOEFL IBT kompozisyonu yazmak için yüksek düzeyde  kelime ve dilbilgisi gerektiği doğrudur. Ayrıca TOEFL IBT kompozisyon biçimi hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir.

Bu bölüm kendi içinde iki bölüme ayrılmaktadır. Burada TOEFL IBT writing 1(Integrated) ve 2(Independent) bölümleri hakkında gereken detayları bulabilirsiniz:

 

-  TOEFL IBT Writing – 1 (Integrated):

IBT TOEFL writing integrated, entegre bir kompozisyondur.  “Entegre” kompozisyon iki farklı kaynaktan gelen bilgileri birleştirmenizi ve özetlemenizi isteyecekleri anlamına gelir. Burada ekranda verilen pasajı okumak için 3 dakika verilecek  ardından 2 dakika süren kısa bir konuşma dinletilecektir.

Son olarak,  TOEFL IBT writing integrated yazılı testini tamamlamak için öğrenciye sorular sorulacaktır. Bu komposizyon sunulan okuma ve konuşmanın bir özetidir.

 

-  TOEFL IBT Writing – 2 (Independent): 

İkinci TOEFL IBT kompozisyonu bağımsız içeriklidir. Bunun anlamı öğrencilerin kendi fikir ve deneyimlerinden yola çıkarak bu TOEFL IBT kompozisyonunu yazmalarıdır. Burada  kompozisyon  bilinen konular hakkında olacaktır. Örneğin, yurt dışında eğitim veya internet konuları ile ilgili olabilir.

Bu bölümde yazınızı hazırlamak için 30 dakika zamanınız olacaktır.  Burada en önemli şey yazınızı basit tutmanız ve anlatımınızın açık bir dille yapılmış olmasıdır. Emin olmadığınız durumlarda kafanızı karıştıran kelime ve noktalama işaretlerini kullanmayın. Amaç okuyucu etkilemek değildir. Yapacağınız pratiklerde kendinizi en rahat hissettiğiniz yazım formatını bulabilirsiniz. Bulduğunuz formatı koruyun ve onun üzerine çalışın. Bu sayede sınav sırasında kendinizi daha iyi ve doğru ifade etmeniz kolaylaşacaktır. Örneğin; tezinizi her zaman girişinizin üçüncü cümlesine yerleştirebilirsiniz ya da sonuç bölümünü bir soruyla bitirebilirsiniz. Yazınızda savınızı desteklemek için çok sayıda örnek kullandığınıza emin olun. Geçişler için kullanacağınız kelime ve ifadeler yazınızın kolay okunabilir olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bunların bir listesini hazırlayarak, pratik kullanımlarına çalışmanız ve ezberlemeniz sınav sırasında kafa karışıklığı yaşamanızı engelleyecek, yazınız için kurtarıcı olacaktır. Her zaman ne yazdığınızı gözden geçirmek için zaman bırakın ve sessizce içinizden okuyun.

Bağımsız yazılı bölüm, size soruları doğru yanıtlamak için gereken her şeyi verdikleri diğer bölümlerle karşılaştırıldığında, sınavda başarılı olmak için  en zor bölümlerden biri olabilir. Kendi başınıza kaldığınız bu bölümde,  bu son umutsuz anlarda,  sadece basit bir soru size rehberlik edecektir.

 

Sınavın bu bölümünden en iyi sonucu alabilmeniz için size yardımcı olacak bir ipucu listesi hazırladık:

 

-  Yönergeleri okurken, rahat olun ve kendinizi elinizin altındaki yazıya odaklayın.

 

-  İngilizce tabanlı klavyeye  yabancıysanız ya da sık kullanmış değilseniz, harf ve noktalama işaretlerinin yerlerini tanımak için zaman ayırın; sınav sırasında ihtiyacınız olan son şey, nokta veya virgül tuşu ararken zaman kaybetmek.

 

-  Kaç kişinin soruları sadece yanlış anladığı için yanlış cevapladığını bilseniz şaşırırsınız. Bu nedenle dikkat edin.

 

-  İlk 5 dakikanızı cevabınızı planlamak için ayırın. İyi bir plan, yazım sırasında zaman kaybını önleyeceği gibi ve konu dışı ifadelerden de uzak durmanıza yardımcı olur. Yazınızda yapacağınız planlama aynı zamanda hak ettiğiniz puanı aldığınıza emin olmanıza yardımcı olacaktır.

 

-  Yazarken kendiniz olun. Bildiğiniz kelime ve dilbilgisini kullanarak en yüksek puanları almak daha mümkün, önemli olan sadece bunları doğru kullanmak!

 

-  Lise ya da üniversite öğretmenlerinizin kullanmanızda ısrar ettiği  kelimeleri ve yapıları kurmaktan uzak durun. Yazınızı bir mil uzatır ve çoğu zaman hatalı olarak kullanılır! Bize inanmıyor musunuz? Peki o zaman,  konuk olarak sınavımıza katılın ve sınavda bunları kullanın. Ne demek istediğimizi göreceksiniz!

 

-  Yaratıcı olun!  Yazınızda bilgilerinizin ne kadar doğru olduğu işaretli olmayacak. Bir örnek için sıkışırsanız sadece yaratıcılığınızı kullanın.

 

-  Bir uzman olmaya çalışmayın!  Sorular her yaşam standardından ve her  İngilizce seviyesinden insanın cevap verebileceği şekilde düzenlenmiştir. Kendi hayatınızı ve deneyimlerinizi fikirlerinizi desteklemek için kullanın.

 

-  Sizden akademik tarzda bir kompozisyon yazmanız beklenmemektedir. Yazma bölümünün amacı  İngilizce bildiğinizi ölçmek ve basit bir soru ile ilişkilendirerek nasıl kullanabildiğinizi görmek.

 

-  Daha büyük, daha iyi! TOEFL gibi sınavlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki değerlendiriciler,  katılımcıların yaptıkları hatalara rağmen daha çok yazan için daha yüksek not vermeyi uygun bulmaktadır.  Ancak, kelime sınırının biraz altında olsa da çok çok iyi bir writing  hazırlamak da mümkündür.

-  Bitirmeden önce kendinize yazınızı tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak ve yaptığınız hataları düzeltebileceğiniz bir süre ayırın.

 

-  Sonucu tamamlamak için zaman mı kalmadı? Merak etmeyin, bunu yapmadığınız için puan kaybetmeyeceksiniz!  Aslında, ETS herkesin İngiliz  tarzı klavyelere alışık olmadığını bildiğinden bağımsız yazılı bölümde birçok taviz vermektedir. Bu nedenle yanlış noktalama işaretleri (çok sık olmadığı sürece)  ve yazım hataları (kelimeler hatayla yanlış yazıldığında)  dolayısıyla puan kaybetmeyeceksiniz.

 

TOEFL IBT – Uygulama Testleri:

Son olarak, asıl TOEFL IBT öncesi hazırlık için bazı TOEFL IBT uygulama testlerine ihtiyacınız olacaktır.

W.O.L.A. olarak hazırlamış olduğumuz uygulama testlerimiz de sınava yönelik içerdikleri ipuçları ve önerilerle sizi TOEFL IBT test formatına hazırlayacaktır.

 

Ara 03

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı;

Genel olarak 2 aşamadan oluşan bir sınav uygulamaktadır. Sınavın verilen sıralamaya göre tamamlanması istenmektedir.

 

•  STAGE I

Bu bölüm için toplam 90 dakika süre verilmektedir.

 

Section 1 – Grammar :

3 parçadan oluşur. İlk parça çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından, İkinci parça eş anlamlı cümleleri soran çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Üçüncü parçadan 2 metin verilerek birinci parçada  verilen kelimelerin doğru boşluklara doğru şekilde yerleştirilmesi, ikinci parçada da  boşluklara uygun kelimeleri yerleştirmeniz beklenir. 40 soru için 40 dakika.

 

Section 2 – Vocabulary :

2 parçadan oluşur. İlk parçada cümlelerdeki boşluklara doğru kelimeyi yerleştirmenizi isteyen çoktan seçmeli sorular yer alır. İkinci parçada verilen cümlelerdeki boşluklara, verilen kelimelerin doğru formlarının yerleştirilmesi istenir. Bu bölüm için verilen süre 20 dakikadır.

 

Section 3 – Writing :

Verilen konuda 200 kelimelik bir kompozisyon yazmanız beklenecektir. Burada yazım planınızı oluşturmanız için plan alanı verilecektir. Hazırlayacağınız plan değerlendirme aşamasında dikkate alınmayacaktır. Bu bölümde size verilen süre 30 dakikadır.

 

•  STAGE II

3 ana bölümden oluşur. Öğrencilerin bu sınavda başarılı  sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri almış olmaları gerekmektedir.

 

a. Paper 1 – Writing : (30%)

Bu bölümde verilen soruya cevap olarak yaklaşık 300 – 350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Yapılacak değerlendirmede fikirlerinizi açıkça ifade edişiniz, savunduğunuz fikirleri geliştirmek desteklemek için öne süreceğiniz argümanlar ve İngilizceyi kullanım şekliniz dikkate alınacaktır.

 

- Planning :

Kompozisyonunuza başlamadan önce yazım planınızı oluşturmanız için 15 dakika süre tanınacaktır. Planınızı hazırlamada ve kompozisyonda yer vereceğiniz fikirlerinizi  geliştirmede opsiyonel olarak kullanabileceğiniz ipuçları da verilmektedir. Kişisel notlarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

- Writing :

Burada hazırladığınız plan doğrultusunda kompozisyonunuzu yazmanız için size 50 dakika verilecektir.

 

b. Paper 2 – Listening : (30%)

 

- While Listening : (13%)

Bu kısımda 10  – 12 adet kısa cevaplı ve boşluk doldurmalı, 1  – 2 adet de metinde verilen bilgilerin ve belirtilerin görüşlerin vs. sorulduğu sorular yer alır. Dinlediğiniz akademik bir konuşmanın ana fikirlerinin ve önemli noktalarının belirlenmesine yönelik becerileriniz değerlendirilir. Bu kısım toplamda yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

- Listening ve Note-taking : (17%)

Bu kısımda da 8  – 12 soru yer alır. Konuşmanın ana fikrinin ve bu fikri destekleyen bilgi ve örneklerin tespitini yapabilme beceriniz  test edilir. Dinleme öncesi 1 dakika başlıkları okumanız için, dinleme sonrasında da 5 dakika soruları yanıtlamanız için süre verilir.

 

c. Paper 3 – Reading : (40%)

 

- Part 1 – Skimming : (15%)

Parçadaki ana fikirleri bulma becerisini test eden bölümdür. Bu bölümde hangi paragrafın hangi verilen hangi başlıkla uyumlu olduğunu bulup eşleştirmeniz istenecektir. Burada verilen başlıklar metindeki bilgi sırasıyla paralel verilmeyecektir. Bir cevap örnek olarak verilecektir. Bu bölümde size verilen süre 20 dakikadır.

- Part 2 – Detailed Reading : (25%)

Burada size verilen aynı temalı iki metin arasındaki ilişkiyi anlama ve bu metinlerdeki ana fikirleri ve önemli detayları bulma yeteneğiniz test edilmektedir. Bu bölümde size verilen süre 65 dakikadır.

Bu bölümde 3 görev yer almaktadır;

1. Task 1Text A hakkındaki 1 -  4 soruları cevaplamanız beklenir.

2. Task 2Text B hakkındaki 5 – 9 soruları cevaplamanız beklenir.

3. Task 3Text A ve B’den alınan önemli bilgilerle kısa bir paragrafı tamamlamanız beklenir. Burada size örnek olması için bir ya da iki cevap verilecektir.

Her soru 1 (bir) puan değerindedir. Sorular, cevaplar gibi metinlerde yer alan sırayla sorulmaktadır.