Ara 03

Writing Sınavları İçin Örnek Konular – 2

 • Making new friends is more difficult than it seems
 • Money is everything
 • Nobody needs any further high-tech development
 • Nuclear disasters
 • One cannot be successful in life without goals
 • Owning a car in a large city
 • Parents attitudes towards their sons and daughters are different
 • People waste too much of their time talking about unimportant subjects
 • Physical appearance and its effect on people
 • Plastic surgery
 • Pollution
 • Popularity
 • Population explosion
 • Population growth
 • Preventing crimes
 • Private vs state universities
 • Problems between parents and their children
 • Racial discrimination
 • Reading books and watching movies
 • Should parents allow their children to have education in a different country/ city?
 • Should parents allow their children to stay out very late?
 • Should talk shows be banned?
 • Should young people start working when they are still at school / university?
 • Smoking should be banned in public places
 • Some people like adventures while others dislike them
 • Space Travel
 • Stress
 • Summer and winter holidays
 • Superstitions
 • Television
 • The role of the media
 • The world would be a better place if people listened more than they talked
 • There must be stricter driving regulations in Turkey
 • Tolerance is an important virtue
 • Traditions and their effects on people
 • Traffic accidents
 • Transportation in big cities
 • Travelling all over the world
 • Travelling by bicycle is advantageous
 • Turkish and American films
 • Turkish men and women
 • Unemployment
 • University & high school life
 • Use of technology at home
 • Violence on TV
 • Wars
 • We are all egoists
 • Women and careers
 • Women are more difficult to understand than men
 • Women should join the army
 • Working for the private sector is better than the state sector
 • Working hard is not the only key to success
 • Working in the private sector
 • Working mothers
 • Young people care too much about their appearance
 • Your friends say a lot about who you are
Ara 03

Writing Sınavları İçin Örnek Konular – 1

 • 12-year primary education should be compulsory
 • Alcoholic beverages should be banned
 • All kinds of weapons should be destroyed in the world
 • Alternative medicine
 • American films will continue to attract a larger audience than Turkish films
 • Banning the sale of tobacco products
 • Being a student / an employee
 • Being an extrovert / introvert
 • Being forever young is wonderful
 • Being single
 • Being young vs being old
 • Blind dates
 • Can computers replace teachers?
 • Committing crimes
 • Compulsory military service
 • Computers are a mixed blessing
 • Conventional and nuclear weapons
 • Culture shock
 • Dangerous sports
 • Death penalty
 • Developments in science & technology
 • Diet is most important for health
 • Discipline in the family
 • Divorce and children
 • Enjoy the moment, don’t think about tomorrow
 • Euthanasia should be legalized
 • Every job has its difficulties
 • Everybody has a tendency to break the law
 • Expensive mobile phones are an unnecessary luxury
 • Failure / Success
 • Fashion is everything
 • Female and male teachers
 • Finding the right partner to marry is very difficult
 • Football / basketball
 • Footballers earn too much money
 • Formal examinations at universities should be banned
 • Friends have more influence on young people than families
 • Full-time / Part-time jobs
 • Getting married at an early age
 • Having a part-time job
 • Having a university degree is a must nowadays
 • Human strengths and weaknesses
 • Improving the quality of education at universities
 • Internet and learning
 • İstanbul hosting the 2012 Olympic Games
 • It is necessary for children to attend kindergarten
 • It’s wrong to keep animals in captivity
 • Keeping fit
 • Language skills, speaking and writing
 • Learning a language in Turkey or abroad
 • Life now and life in the next century
 • Lifestyles are improving in Turkey
 • Living in a foreign country
 • Living in an apartment and a house with a garden
 • Living in the country/living in a city
 • Living until 140
 • Living with your family / living away from your family
Ara 03

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

BİLET adı verilen bu sınav iki bölümden oluşur. Birinci bölüm ( BİLET 1. aşama ) dil bilgisini, yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavıdır. Bu sınavdan 50 puan ve üstü alan öğrenciler, ikinci bölüm ( BİLET 2. aşama ) sınavına girmeye hak kazanırlar.

BİLET 2. aşama, yani Hazırlık Atlama Sınavı,  iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir. BİLET 2. aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler. Bu puanın altında kalan öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı’ na yerleştirilirler.

–  BİLET 2. Aşama – Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Her öğrenciye ortalama 4 – 5 dakika süre tanınır ve öğrenciye hobileri, medya konuları gibi herkesin fikir beyan edebileceği genel konulardan seçilen bir konu hakkında ortalama 4 – 5 soru yöneltilir.

Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler ve fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini / sonuçlarını tartışmayı, faydalarını / zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.

Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içerip içermediğine dikkat edilecektir.

Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:

 • İletişim
 • Akıcılık
 • Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
 • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

–  BİLET 2. Aşama – Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35’tir.

Bu bölümde ortalama 1000 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur. Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen yardımcı fikirlerin anlaşılması önemlidir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar ( örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep /sonuç, avantaj / dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme ) sorulabilir.

Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyulması gerekmektedir. Sorunun 3 – 4 kelime ile cevaplanması beklendiğinde, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

Yazma bölümünde verilecek olan konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır. Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır ancak metindeki fikir ve örnekleri dikkate alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmede faydalı olabilir.

Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:

 • Klasik tipte “ Wh…” soruları ( Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir. )
 • Cümle tamamlama soruları ( Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır. )
 • Özet tamamlama soruları ( Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır. )
 • Tablo tamamlama ( Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir. )

 

–  BİLET 2. Aşama – Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

Bu bölümde yaklaşık 300-350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.

Soruda size bir konunun avantajı / dezavantajı, sonuçları / sebepleri, faydaları / zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3 – 4 alt fikir verilecektir. Ancak, verilen bu alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.

Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.

Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

 • İçerik
 • Organizasyon
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik